Skryté Súvislosti - Fritjof Capra

Skryté Súvislosti

Author: Fritjof Capra


  • Publication Date: 2012-12-20
  • Category: Science & Nature

Summary

Caprove Skryté súvislosti patria medzi tie diela, ktoré sa na riešenie základných vedeckých problémov dneška pozerajú interdisciplinárne. Je to prenikavá analýza ekologického,  sociálneho a ekonomického systému. Fritjof Capra je vedec, pôvodom fyzik, ktorý však už dávno prekročil myšlienkovú ohraničenosť „svojej“ vednej disciplíny. Práve táto jeho schopnosť myslieť a písať z akéhosi nadhľadu, navyše veľmi zrozumiteľným, i keď nie zjednodušujúcim jazykom, spôsobuje, že jeho knihy sú nielen čitateľsky atraktívne, ale má obdivuhodnú schopnosť v pozitívnom zmysle provokovať aj vedeckú komunitu a nastoľovaním problémov núti zamýšľať sa nad problémami súčasného sveta netradične. Každé jeho nové dielo možno charakterizovať ako vedeckú a literárnu udalosť a jeho preklad v slovenskom jazyku určite veľmi obohacuje slovenský vedecký a spoločenský diskurz.

Comments